Srpski

English

Daljinske komande

Glavna daljinska komanda za 64x64 matrice
003.918
Pomoćna daljinska komanda 64x1
003.916
Pomoćna daljinska komanda 48x1
003.917
Glavna daljinska komanda za 32x32 matrice
003.911
Pomoćna daljinska komanda 32x1
003.910
Glavna daljinska komanda za 16x16 matrice
003.906
Glavna daljinska komanda za 16x8 matrice
003.905
Glavna daljinska komanda za 16x4 matrice
003.903
Glavna daljinska komanda za 16x2 matrice
003.924
Pomoćna daljinska komanda 16x1
003.904
Glavna daljinska komanda za 8x8 matrice
003.901
Glavna daljinska komanda za 8x4 matrice
003.119
Pomoćna daljinska komanda 8x1
003.902
Glavna daljinska komanda za 4x4 matrice
003.900